Điều khoản

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://www.comebackkc.com

Thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký tài khoản tại website chúng tôi thì chúng tôi có quyền thu thập một số thông tin cá nhân từ khách hàng như email, số điện thoại, tên,,,,. Nếu khách hàng không đăng ký tài khoản tại website chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tiến hành thu thập thông tin. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được chúng tôi sử dụng trong quá trình bạn tham gia hoạt động trên website.

Bảo mật thông tin cá nhân

Combackkc cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân khách hàng mà website website chúng tôi thu thập được đều được bảo mật tuyệt đối.  Chúng tôi chỉ gửi thông tin của bạn cho cá nhân, tổ chức khác khi có sự cho phép từ chính bạn.

Mọi hoạt động của nhân viên chúng tôi đều được giám sát chặt chẽ, bảo cảm và cam kết không để lộ thông tin người dùng.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản đã đăng ký trên website chúng tôi cho bất ký bên thứ 3 nào khác.

Để tránh trường hợp sử dụng thông tin giả hoặc mạo danh người khác, mọi thông tin khách hàng sử dụng để đăng ký tài khoản sẽ được chúng tôi giữ lại

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho xem các thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn.